Här finner du länk för bokning av din fasciabehandling. 

 
Fascia Friskvårdsbehandling - Nybesök
980 kr50 minuter
 
Fascia Friskvårdsbehandling - Uppföljning
900 kr50 minuter
 
Fascia Intensivbehandling - Bokas i samråd med terapeut
25 min, 600 kr